دکتر مریم شفیعی

متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی جراحی عمومی و دوره تکمیلی جراحی پستان

دکتر مریم شفیعی یکی از بهترین جراح عمومی کشورمون هستند که دوره تکمیلی جراحی پستان و دارای برد تخصصی جراحی عمومی می باشند .
خدماتی که در مطب ارائه می شود :

جراحی زیبایی سینه

جراحی زیبایی شکم

جراحی کیسه صفرا

جراحی تیروئید

جراحی های گوارشی

جراحی بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان

جهت مراجعه به مطب یا دریافت نوبت یا ارتباط مستقیم با دکتر صفحه تماس با دکتر را دنبال کنید .